מדוע תמ"א 38 כדאית?

בראש ובראשונה, הביטחון והשקט הנפשי של מגורים בבניין מחוזק נגד רעידות אדמה וככל הניתן בעל ממ"דים / ממ"קים כמענה לסביבה המאוימת ברקטות וטילים .

בפרויקט של תמ"א 38-1 – הבניין כולו מתחדש והדירות הקיימות משודרגות מאוד על ידי התאמה לרעידות אדמה, כולל חיזוקים בהתאם לדרישות הג"א ותקני ההנדסה העדכניים , תוספת של ממ"ד ומרפסת לדירה במידת האפשר (על פי התמ"א התוספת המקסימלית לא תעלה על 25 מ"ר), לובי חדש, בניית מעלית חדשה וטיפול בחזיתות המבנה המתבטאים בהשבחת הנכס שבבעלותם וכאמור בבטחון משופר כנגד רעידות אדמה. כל זה כאשר הדיירים נשארים בדירתם ואינם משנים את מקום מגוריהם.

עסקאות תמ"א 38 -2 – ככל שזה אפשרי וניתן לביצוע מבחינת שטח המגרש והכלכליות בעסקה, (פינוי הדיירים ובניית בניין חדש) מקנות את היתרון הכי משמעותי, כי בסופו של הפרויקט הדיירים מקבלים פתרון חדש ובעל ערך רב יותר בדמות דירה מוגדלת מוגנת וחדשה בבניין חדש, כאשר כל ההוצאות וכל ניהול הפרויקט הם בצד היזם. ליזם עומדת הזכות של בניית דירות נוספות על גג הבניין ותמורת מכירתן היזם לוקח על עצמו את ההתחייבויות הנדרשות. כמובן שבפרויקט מסוג זה, ניתנות לדיירים ערבויות חזקות כנגד ערך דירתם בפרויקט וכנגד התחייבויות היזם בפרויקט (שכר דירה, תשלומי מס).

עסקת תמ"א משני הסוגים הינה עסקתWIN WIN בה הגדרת התמורות והחובות לכל צד ידועות, מסוכמות וחתומות מראש.

המייסדים משקיעים כסף רב ונוטלים סיכון במוניטין ובהון. לכן הצלחת הפרויקט הינה מטרה עליונה ונמדדת באיכות הבניין ובשביעות הרצון של הדיירים הישנים והחדשים .אנו משוכנעים כי תבינו את הבידול הגדול שלנו לעומת אחרים דרך ההיכרות השוטפת וכמובן עם השלמת הפרויקט.

אנו ממליצים על בחירת צוות היגוי דיירים מקרב בעלי היחידות שיהווה נציגות מפקחת מצד הדיירים מול היזם וכן בחירת עורך דין מטעם הדיירים שישמור על זכויות הדיירים וחובתם בעסקה ובהמשך מפקח בנייה לפיקוח על תהליך הבנייה מטעם הדיירים (הוצאות בגין אנשי המקצוע שיבחרו לטובת הפרויקט ימומנו על ידי היזם).