עיקר היתרונות לדייר:

 • הדירות בבניין המחודש תהיינה משובחות ומרווחות יותר ( בזכות תוספת הבינוי והמרפסות הפתוחות שתתווספנה).
 • הסדרת חריגות ותוספות בניה שנוצרו עם השנים בצורה חוקית.
 • הסדרת נושא החניה באמצעות חנייה אוטומטית . (במגבלות המגרש והבניין הקיימים ובמידה ויתאפשר , פירוט בהמשך)
 • חיפוי חדש מאבן וטיח לבניין כולו.
 • תריסים חדשים לכל הדירות.
 • הסדרת מנועי המזגנים והסתרתם במיקום שייבחר על ידי האדריכל
 • חביקת והסתרת הכבילה והצנרת התלויה על הקירות החיצוניים.
 • לובי חדש כולל, אינטרקום, קודן פתיחה, מצלמות בטחון.
 • מעלית חדשה ומהירה כולל טיפול בחדר המדרגות הקיים והתאמת חדר המדרגות לתקנים המודרניים.
 • התוספות לדירות הקיימות וחיבורן יתוכננו עפ"י תקנים הנדסיים עדכניים ובתכנון אדריכלי מודרני.
 • טיפול במקלט במידה וקיים והשמשתו בהתאם לתקנים העדכניים
 • אנו נטפל בכל הנוגע לפרויקט, החל משלב ההתקשרות עם בעלי הדירות ועד למסירת הדירות לדיירים כולל כל מהלך בנייני ו/או אדמיניסטרטיבי שיידרש.
 • הדיירים יקבלו ערבויות / בטחונות מלאים
 • בחירת הקבלן ובעלי המקצוע תבוצע בשקיפות מול הדיירים תוך כדי תשומת לב רבה לתכנון המלא והדקדקני של כל פרט.
 • ייושם דגש על עבודה נקיה וצמצום הפרעה ככל הניתן לדיירי הבניין ולשכנים