שלבי התהליך במימוש תמ"א 38 בקצרה:

 • גיבוש הדעת בין הדיירים ובחירת נציגות מוסכמת לקראת התקשרות עם יזם לטובת פרויקט תמ"א 38.
 • ביצוע סינון ראשוני של ההצעות לדיירים וביצוע מכרז לבחירת יזם
 • ברירת ובחירת יזם ואפיון כללי של ההצעה לדיירים.
 • בחירת עו"ד מייצג לדיירים ומפקח מטעם הדיירים (לתשלום על ידי היזם)
 • מו"מ בין עו"ד דיירים לעו"ד יזם לסגירת חוזה ההתקשרות.
 • חתימה על חוזה ההתקשרות.
 • תכנון מפורט של הפרויקט ע"י אדריכל היזם ויועציו.
 • הגשת הפרויקט לאישור העיריה.
 • קבלת היתר בניה.
 • בחירת קבלן מבצע ע"י היזם תוך כדי מגעים עם הדיירים (במקביל לקבלת היתר).
 • תחילת העבודות באתר לאחר תיאום ביצוע ותיאום מול הדיירים.
 • התקדמות העבודות עד לגמר.
 • גמר פרויקט והכנת פרטיקלים מול דיירים.
 • קבלת טופס 4 ואכלוס הדירות החדשות
 • רישום תקנון בית משותף חדש. ( התווספו דירות חדשות לבניין)
 • המשך מגורים מוגנים ונעימים!