מודל אלרם לביצוע תמא 38 בבניינכם

חברת אלרם ייסדה מודל ארבעת השלבים, למימוש תמ"א 38 בדרך היעילה והמהירה ביותר,
תוך מחשבה קדימה ללא חיסכון בעלויות ובמטרה למנוע אי הבנות עתידיים בין היזם לדיירים.

שלב בחינת היתכנות ראשונית1

סיור בבניין המטרה, תוך בחינה ראשונית של אלטרנטיבות ביצוע

מפגש היכרות עם נציגות הבניין או בעלי הדירות. הסבר מלא על תמ"א 38, האלטרנטיבות השונות, ומענה על כל שאלות הדיירים

החתמת הדיירים על נון שופ בו מובהר כי ישנה הסכמת הדיירים להיכנס לתהליך תוך בדיקה מעמיקה, לא מחייבת וללא עלות כספית מצד הדיירים

שלב בדיקת היתכנות תכנונית וכלכלית2

ביצוע בדיקות הנדסיות יסודיות, בדיקות משפטיות, בדיקות כלכליות ובדיקות תכנוניות

הצגת פרזנטציה לדיירי הבניין הכוללת את ההצעה לדיירים , סקיצות של קומה טיפוסית וקומת קרקע, מפרט טכני, תוכנית ביצוע ולוחות זמנים וטיוטאת חוזה לדוגמא

בחירת נציגות לדיירי הבניין ובחירת עו"ד לייצוג הדיירים (ללא עלות לדיירים)

שלב טרום ביצוע3

חתימת הסכם סופי בין החברה לדיירים

הכנת תכניות ראשוניות להגשה בעירייה, בשיתוף מלא של הדיירים, הכולל את כל מרכיבי הפרויקט ואישורו

הגשת התוכניות לוועדות המתאימות וקידום הפרויקט ברשויות השונות עד לקבלת היתר בנייה

שלב הביצוע4

שלב הביצוע מתחיל מיד עם קבלת היתרי הבנייה ובהתאם ללוחות הזמנים המוסכמים

מינוי מפקח צמוד לבנייה להבטחת איכות הבנייה תוך התחשבות מירבית בדיירי הבניין

ביצוע כל עבודות חיזוק הבניין והוספת מעלית ומעבר לשלב הבנייה הנוספת
והפיתוח הסביבתי

סיום עבודות הבנייה לשביעות רצון הדיירים