פורום שאלות ותשובות

תמ"א 38- תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

הרוב הנדרש1

יציאה לפרויקט תמ"א 38 אפשרית עם חתימתם של 66% מבעלי הזכויות בבניין. אין צורך בחתימת כלל הדיירים.

דייר סרבן2

דייר סרבן הינו דייר שלא מעוניין בביצוע פרויקט תמ"א 38 מסיבותיו הוא. באם לא מצליחים להגיע להסכם בין הצדדים, קיימת פנייה למפקח על הבתים המשותפים והאחרון הוא שמחליט האם הסירוב מוצדק. במידה ולא: חותם המפקח על ההסכם בשם הדייר הסרבן.

גג רעפים4

למרות הדעה הרווחת כי לא ניתן לבצע תמ"א בבניין עם גג רעפים הרי שאין הדבר נכון. כשיש גג רעפים, ניתן לפרק את הרעפים ולצקת מעל לתקרת הרביץ "רצפה מרחפת". יש מקרים בהם מפרקים את תקרת הרביץ לחלוטין ומכאן יש לפנות את דיירי הקומה האחרונה על מנת לבצע עבודה זו.ניתנת חוות דעת אדריכלית בכל בניין לגופו.

תמ"א תיקון 25

תוכנית שמהווה מעין עסקת קומבינציה בה למעשה הורסים את הבניין הקיים ובונים במקומו בניין חדש. במצב זה, מפנים את הדיירים בבניין לתקופת הביצוע עד לקבלת מפתח לדירתם החדשה.

תנאי סף6

תמ"א 38 חלה על מבנים קיימים שהיתר לבנייתם הוצא קודם ל- 1 בינואר 1980

ישנן עיריות בהן לא ניתן לקבל את מלוא הזכויות ע"פ התמא ,בעבור מבנים נמוכים שגובהם אינו עולה על שתי קומות ושטחם הכולל אינו עולה על 400 מ"ר.

מבנים שאינם מאוישים רוב הזמן, כדוגמת מחסנים.

מבנים שנקבעו להריסה על פי תוכנית או על פי צו בית משפט.

סל הזכויות7

תמ"א 38 מעניקה לבעלי הזכויות בבניין מגוון הטבות:

חיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה.

שיפוץ חזית הבניין.

התקנת מעלית במבנה.

הרחבת יחידות דיור קיימות בשטח של עד 25 מ"ר.

הוספת מרפסת שמש.

יש לציין כי לא כל בניין יכול לקבל את מלוא הזכויות.

ייעוץ משפטי8

לכל בניין עומדת הזכות לשכור שירותים של עו"ד על מנת שייצג אותם נאמנה אל מול הזים עימו הם עתידים להתקשר בביצוע הפרויקט. מימון שירות זה חל על היזם.

המפקח9

לכל בניין עומדת הזכות לשכור שירותים של מפקח בנייה על מנת שישמור על התקיימות סעיפי המפרט הטכני במהלך עבודות הבנייה וכן יפקח על עבודות הקבלן המבצע. מימון שירות זה חל על היזם.